Oneerlijk! Mama discriminatie op de werkvloer

Wist je dat?
  • In totaal 43% van alle vrouwen die werken of op zoek zijn naar een baan vermoedelijk gediscrimineerd is wegens haar zwangerschap of prille moederschap?
  • Je zwangerschaps- en/of bevallingsverlof moeten compenseren met vakantiedagen een vorm is van zwangerschapsdiscriminatie?
  • ...Hetzelfde geldt voor werk moeten afmaken tijdens je verlofperiode!
  • Je werkgever jou niet mag dwingen om afspraken bij je verloskundige of dokter die zich gedurende werktijd afspelen, te compenseren?
  • 1 op de 5 vrouwen tijdens de sollicitatie te maken krijgt met een afwijzing waarin zwangerschap, kinderwens of moederschap vermoedelijk een rol heeft gespeeld?
  • Het uitstellen van een nieuw contract totdat het bevallingsverlof voorbij is ook een vorm is van zwangerschapsdiscriminatie? Net als ongewenst aanraken van je zwangere buik door collega?s? En vergeet niet die ongepaste opmerkingen over je zwangerschap (?zo wel lekker makkelijk voor jou hè, dat je nu niks meer hoeft te tillen?).
Bovenstaande voorbeelden zijn allemaal vormen van zwangerschaps-, en moederdiscriminatie op de werkvloer en niet allemaal even duidelijk omdat ze zo onschuldig lijken. Maar discriminatie op de werkvloer is nooit onschuldig en je kunt er echt wat tegen doen!

(Aanstaande) mama's, laat u horen!

Nederlandse wetgeving

Discriminatie van zwangere vrouwen is verboden. Omdat alleen vrouwen zwanger kunnen worden, valt zwangerschap onder de bescherming die de wet biedt tegen discriminatie op grond van geslacht.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie op de werkvloer. Het onderzoek is door TNS NIPO uitgevoerd in opdracht van het College onder duizenden vrouwen die de afgelopen vier jaar zwanger zijn geweest/moeder zijn geworden en in die periode werkten of solliciteerden. Het kan hierbij gaan om een eerste zwangerschap of een tweede, derde, vierde etc. En daarbij horen dus vrouwen in verschillende leeftijden bij.

Het blijkt dat veel vrouwen tijdens hun zwangerschap of pril moederschap ervaringen hebben die wijzen op discriminatie op de werkvloer (43% ofwel jaarlijks 50.000 vrouwen in Nederland). En maar 28% herkent de signalen in eigen geval! Daarbij komt dat in 2012, toen het College dit onderzoek voor het eerst uitvoerde, de meldingsbereidheid 26% was. Anno 2016 is dit nog maar 14%; bijna een halvering. De reden? Vrouwen denken dat melden ?toch niets uithaalt? ? en dat is dus niet waar!

Door de combinatie gebrek aan kennis + onvoldoende meldingsbereidheid van vrouwen blijft het probleem voor werkgevers onvoldoende zichtbaar. Opvallend is dat het aantal meldingen/verzoek tot een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens wel is toegenomen, met name na het uitbrengen van het eerste onderzoek in 2012, omdat vrouwen hierop het College nu goed weten te vinden. Maar jammer genoeg blijft het structureel een onderbelicht probleem.

?Tijdens de sollicitatieronde wist ik niet dat ik zwanger was. Ik mocht een dag meelopen en na deze dag werd ik aangenomen. Mijn eerste werkdag brak aan en ik wist net dat ik zwanger was. Dit gaf een dubbel gevoel jegens mijn werkgever en voelde de behoefte mijn zwangerschap mede te delen tijdens het tekenen van het contract, omdat ik met een eerlijke start wilde beginnen en gelijk open wilde zijn (ik was pas 8 weken zwanger). Zij gaf aan dat dit geen reden mocht zijn voor afwijzing, dus ze tekende samen met mij de arbeidsovereenkomst. Na 2 uur werd ik weer bij haar geroepen met de mededeling dat het haar toch niet lekker zat en doordat ik de zwangerschap te laat meldde volgens haar, zij het vertrouwen in mij kwijt was. Ik was volgens haar niet eerlijk en onbetrouwbaar. Ik mocht gelijk gaan en hoefde niet meer terug te komen. ? bron: Hoe is het bevallen? Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk. Commissie Gelijke Behandeling 2016.

Naar aanleiding van het onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie informeert het College zowel werkgevers als werknemers over hun rechten en plichten door bijeenkomsten, gesprekken en publiciteit. Voorafgaand aan het onderzoek over zwangerschapsdiscriminatie heeft het College campagne gevoerd met de slogan 'Flauwekulexcuus' om vrouwen bewust te maken dat zwangerschapsdiscriminatie voorkomt en dit wettelijk verboden is.

Twijfel je of jij gediscrimineerd wordt of zoek je aanvullende informatie? Dan kun je terecht bij het College voor de Rechten van de Mens via https://mensenrechten.nl/dossier/zwanger-en-werk

 

Reacties op 'Oneerlijk! Mama discriminatie op de werkvloer'

Reacties

Jouw naam:

Lees meer ... !

Risico's op het werk

Als je zwanger bent is het belangrijk dat je geen risico loopt op jouw werk. Hiervoor is jouw werkgever verplicht een risico inventariatie te maken. Maar wat zijn dan precies de risico's waar je op moet letten ?

Solliciteren

Vertel je wel of niet op een sollicitatiegesprek dat je zwanger bent ? Zo ja wanneer en hoe vertel je dat dan ?

Zwanger en werken

Je bent zwanger. Nu komen er een hoop praktische vragen kijken. Wanneer vertel je het op je werk, wat als je werk gevaarlijk is? Ben je bang voor je baan ? Wanneer moet je het vertellen ? Wat zijn je rechten en welke plichten heb je ? Lees er alles over i

Zwangerschapsverklaring

Als je zwanger bent dan zul je op een gegeven moment een zwangerschapsverklaring moeten overleggen. Waar dat voor dient en hoe je daar aan komt lees je hier

Werken en een miskraam

Je moet er niet aan denken maar toch gebeurt het af en toe. Je krijgt een miskraam. Wat zijn dan je rechten en plichten op het werk ?

Stappenplan zwanger en werk

Omdat er een hoop bij komt kijken als je er achter komt dat je zwanger bent hebben wij een stappenplan opgesteld. Aan de hand van dit plan weet je wat je allemaal moet doen als je zwanger bent en werkt

 


 
Brabbels maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om inhoud en advertenties te personaliseren, sociale media features toe te voegen en ons webverkeer te analyseren. Wij delen informatie over het gebruik van Brabbels met onze social media partners, adverteerders en analytics. Zij kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die over jou is verzameld via verschillende services of websites. info / verbergen en toestaan