Nederlandse meisjes namen

Hieronder vind je een overzicht van de nederlandse meisjes namen op Brabbels. Je kunt de selectie verfijnen door meer filter opties te kiezen !

Nederlandse meisjes namen

Nr Naam Betekenis
1 Lieke De onbekommerde
2 Mara Bitter/Bedroefd, Zee
3 Milou Zacht, vriendelijk, mededinger
4 Evi De leven gevende
5 Roos
6 Benthe De gezegende
7 Jasmijn Bloemennaam, het symbool voor de maagd Maria. In China is de jasmijn het s ...
8 Saar Rivier
9 Floortje Bloem, In de Romeinse mythologie was Flora de godin van de bloeiende gewas ...
10 Noortje De oorsprong van deze naam is onzeker. Hij kan een afleiding zijn van het ...
11 Carlijn Kerel, man, flinke of vrije man
12 Maartje man
13 Thijn De kleine krijgshaftige
14 Jacquelien bezetter, vertegenwoordiger
15 Loes Roemvolle strijder, strijder om een buit of in alle opzichten wijs
16 Evy De leven gevende
17 Kiki De gehoornde
18 Suus Lelie
19 Eline Fakkel, de stralende, schitterende
20 Maaike Bitter
21 Yfke Taxus: in het christelijk geloof staat het symbool voor 'het eeuwige leven ...
22 Ties Geschenk van de Heer
23 Pien Klein/gering, Jahweh geve vermeerdering
24 Famke Meisje
25 Danique Mijn rechter is God
26 Anouk genadig
27 Renske Persoon afkomstig uit Laurentum, De met lauweren bekranste
28 Femke meisje
29 Nienke Rein/zuiver, Genadig/liefelijk of andere namen die eindigen op ina
30 Lisanne genadig, gewijd aan God
31 Veerle Reizende strijdster
32 Karlijn Kerel, man, vrije man
33 Mirte Naam van een altijdgroene heester. Mirte was in de Oudheid en symbool voor ...
34 Madelief Bloem
35 Sanne lelie
36 Merel Merel
37 Nynke Rein/zuiver, Genadig/liefelijk of andere namen die eindigen op ina
38 Myrthe Naam van een altijdgroene heester. Mirte was in de Oudheid en symbool voor ...
39 Lize Ik zweer bij God
40 Hendrika De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
41 Mirthe Naam van een altijdgroene heester. Mirte was in de Oudheid en symbool voor ...
42 Andelina Verkorte vorm van namen met de Germaanse stamvorm and met als betekenis to ...
43 Ilsemarie
44 Josine Jahweh geve vermeerdering
45 Vlinder Vlinder
46 Mattanja Geschenk van de Heer
47 Beatrijs gezegend reiziger
48 Manouk God zij met ons
49 Fee Fee
50 Jolijn Jahweh is genadig
51 Nine Rein/zuiver, Genadig/liefelijk of andere namen die eindigen op ina
52 Yenthe Jahweh is genadig
53 Krissy
54 Agnetha puur, lammetje
55 Arja uit Hadria, Italië
56 Colinda Overwinnaar van het volk
57 Elza Ik zweer bij God
58 Aggy lammetje
59 Alberdina Door adel schitterend
60 Aljosja Verdediger
61 Ansuya Geleerde vrouw
62 Berda Sterk of moedig als een beer
63 Bieneke Elfenvriend
64 Halewijn Heldenvriend
65 Heine De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
66 Jorianne Bewerker van de aarde
67 Josje Jahweh geve vermeerdering
68 Kimberlay Bosweide van Cyneburg
69 Kriste De gezalfde
70 Lijsbeth gewijd aan God
71 Ludovica beroemde krijger
72 Marjetta Bitter/bedroefd, Zee
73 Marrije Bitter/bedroefd, Zee
74 Masja Bitter/bedroefd, Zee
75 Maurie De moor, Bewoner van Mauretanië
76 Rolien Beroemd in het land of beroemde wolf
77 Schuyler leerling
78 Tippi Klein meisje
79 Yoka Jahweh is genadig
80 Ackelien Zwaard
81 Akkelien Zwaard
82 Julot In de franse taal het verkleinwoord van Jules. Een jongensnaam dus. Vergel ...
83 Lief door God geliefd
84 Riek
85 Bonne Een goede toekomst voorspellend, Weldoener
86 Ellian
87 Mathijn De kleine krijgshaftige, Geschenk van de Heer
88 Anneleen variant van Madeline vrouw van Magdala.
89 Gera Sterk of dapper met de speer
90 Welmoed Welgemoedig
91 Wiesje In alle opzichten wijs, Roemvolle strijder, Strijder om een buit
92 Willeke De wilskrachtige beschermer
93 Bouwina Strijdster
94 Niene rein, zuiver, genadig, liefelijk
95 Elze Ik zweer bij God
96 Wende witte, eerlijk, gezegend
97 Jantien Jahweh is genadig
98 Josien Jahweh geve vermeerdering
99 Asmara Liefde
100 Trijntje gezegend, puur, heilige
101 Lieva Door God geliefd
102 Janou Genadig
103 Meriam Bitter/bedroefd, Zee
104 Rudie Beroemde wolf
105 Annemarie genadig, Bitter
106 Marjon Bitter/bedroefd, Zee
107 Harrie De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
108 Marieke Bitter
109 Florine Bloem, flora
110 Yinthe Jahweh is genadig
111 Nicci Overwinnaar van het volk
112 Meral Merel
113 Catootje
114 Catharina Rein, zuiver
115 Janneke God is verzoenend
116 Ymke Groot/geweldig, Honingbij/bijenzwerm
117 Daniek Mijn rechter is God
118 Anna-Bo Een samenstelling van de namen Anna en Bo.
119 Jitte Behorend tot het volk
120 Marije Bitter
121 Meis heel mooi en knap kind echt deze naam nemen
122 Aily Dapper met het zwaard
123 Feline De Heer geneest of vruchtbaar, gelukkig, geluk brengende
124 Everdina
125 Margo Parel, dochter van de zee, kind van het licht
126 Liesje gewijd aan God
127 Djoeke
128 Geerke Sterk of dapper met de speer of heerser met de speer
129 Sjoukje Hij die overwinning en vrede brengt
130 Jorine Bewerker van de aarde
131 Syenna Roodbruin
132 Hanneke De dochter van een kuthoer die geen engels kan
133 Greet parel
134 Jolinde cintroen boom
135 Aagje Goed
136 Jildau Jildau betekent waardige strijdster.
137 Lonneke Behorend tot Apollo
138 Jet De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
139 Loulou Roemvolle strijder of strijder om een buit
140 Anneke genadig
141 Sterre ster
142 Kee Horen
143 Mijke Mogelijk afgeleid van het Hebreeuwse 'Mirjam' of van 'Mariamne. Volgens so ...
144 Rixt
145 Teunie De onschatbare
146 Menna sterk
147 Emmelie Zacht, vriendelijk, mededinger
148 Fenna witte, eerlijk
149 Lianda
150 Sifra schoonheid.
151 Elianne Jahweh is mijn God
152 Fenne Moedige beschermer
153 Wenke Afgeleid van Slavisch vence; krans, en slava; roem. De naam betekent dus: ...
154 Lenneke Leeuw, sterk of dapper als een leeuw, sterk door genade of de dappere onde ...
155 Gertrude sterk speer
156 Willemijn De wilskrachtige beschermer
157 Femmy Meisje
158 Herma Held van het leger
159 Marinka Bitter/bedroefd, Zee
160 Janske Jahweh is genadig
161 Akkie Zwaard
162 Zinzi "de baas van de sterren"
163 Kaatje puur
164 Seline Maan, Glanzend als de maan, Hemels/goddelijk
165 Aafke De goede
166 Jetske De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
167 Alanah De rots
168 Otte De gegoede, rijkbedeelde, gelukkige
169 Harmke Strijder/held van het leger
170 Tine Rein/zuiver, Gezalfde, De kleine krijgshaftige
171 Geertje Sterk of dapper met de speer of heerser met de speer
172 Marlies Combinatienaam van Maria: bitter, bedroefd, zee en Louise: Roemvolle strij ...
173 Carice "Bevalligheid" of "Gratie"
174 Willemien De wilskrachtige beschermer
175 Catelijne Rein en zuiver
176 Ellemijn Fakkel
177 Birthe De verhevene
178 Amra Sterk/krachtig
179 Lenne Leeuw, sterk of dapper als een leeuw, sterk door genade of de dappere onde ...
180 Tessel Verkorte vorm van Tesselschade met als betekenis Schade bij Texel
181 Babet vreemdeling, liefelijk
182 Ires Bloem
183 Floriene Bloem, In de Romeinse mythologie was Flora de godin van de bloeiende gewas ...
184 Yanaika Jahweh is genadig
185 Areke adelaar
186 Marijtje Bitter/bedroefd, Zee
187 Madelien vrouw van Magdala, iemand die is verheven, een hoge toren
188 Jamy Bedrieger
189 Lieve Door God geliefd
190 Heleen Fakkel, de stralende, schitterende
191 Aleida Van nobele afkomst
192 Folkje De sterke onder het krijgsvolk
193 Marjolijn Bitter/bedroefd, Zee
194 Bibiche Schat/lieve meid
195 Hendrike De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
196 Niena rein, zuiver, genadig, liefelijk
197 Bodine Gebieder
198 Dorieke
199 Tjitske Volk
200 Shauni Jahweh is genadig
201 Heike heerser van het thuisland
202 Hiske
203 Malon Maria uit Magdala, toren
204 Margot Parel, dochter van de zee, kind van het licht
205 Anke genadig
206 Alienke
207 Maike Bitter
208 Lilou Zacht, vriendelijk, mededinger
209 Tialda Heerseres van het woud
210 Sharlon
211 Rienke
212 Dominiek Toebehorend aan de Heer, geboren op de dag des Heren
213 Frouke Meesteres/vrouw
214 Nadieh Hoop
215 Nanoe de leukste krullebol
216 Jolien Jahweh is genadig
217 Brechtje De stralende
218 Mayke Bitter/bedroefd, Zee
219 Wies In alle opzichten wijs, Roemvolle strijder, Strijder om een buit
220 Ciska De Franse
221 Jacintha Hyacinth
222 Nanneke God is verzoenend
223 Joes
224 Teuntje De onschatbare
225 Aaike Zwaard
226 Jetze Wet/recht
227 Froukje Meesteres/vrouw
228 Liselore
229 Dounia De wereld, de geziene, hooggeachte
230 Erlijn Een vleivorm van een Germaanse naam met de stam `Erl` wat vrije man, nobel ...
231 Berber In het buitenland geboren, vreemdeling
232 Johanneke God is verzoenend
233 Nanja Opstandig
234 Tjarda Beschermer van het volk
235 Amaia Nachelijke regen
236 Geeke
237 Mensje Mens
238 Aaltje Heerser met het zwaard, Van nobele afkomst
239 Floor Bloem, In de Romeinse mythologie was Flora de godin van de bloeiende gewas ...
240 Truus Rein/zuiver, De krachtige met de speer
241 Laury Persoon afkomstig uit Laurentum, de met lauweren bekranste
242 Ankie genadig
243 Elles Van nobele afkomst of Ik zweer bij God
244 Neeltje De gehoornde
245 Sylke Zege/overwinning
246 Lissy Ik zweer bij God
247 Marinke Bitter/bedroefd, Zee
248 Xanne Lelie
249 Brechje De stralende
250 Wieteke Strijder om een buit
251 Elleke Van nobele afkomst
252 Roosje Roos/doornstruik
253 Sanneke Beschermer, Lelie
254 Jikke
255 Fabianne boon
256 Alies Van nobele afkomst
257 Aramintha glorieus
258 Imka
259 Aniek stijl
260 Georgina landwerker
261 Marita Bitter
262 Marrit Parel, Dochter van de zee, Kind van het licht
263 Siska De Franse
264 Marlinde variant van Madeline vrouw van Magdala.`.
265 Toine De onschatbare
266 Annebel Beeldschone stijl
267 Hanne Jahweh is genadig
268 Jacolien Bedrieger
269 Juultje De jongeling, gewijd aan Jupiter
270 Adinda Oudste dochter
271 Leen verlicht
272 Wilke De wilskrachtige beschermer
273 Alouette Zwaluw/leeuwerik
274 Ieke Friese naam, afgeleid van de Germaanse stamvorm `agi` met als betekenis `z ...
275 Krijn Lanszwaaier
276 Yvanca Jahweh is genadig
277 Florentine De bekoorlijke
278 Ype
279 Lianne De jongeling, gewijd aan jupiter
280 Geertruida De krachtige met de speer
281 Jennet Jahweh is genadig
282 Marjan Bitter, genadig
283 Silvijn Bos/woud
284 Ninouk
285 Sabien Van de stam der Sabijnen
286 Ainoa enig kind
287 Annique Genadig, lieflijk
288 Cornelie
289 Björk Kleine beer
290 Bionda De blonde
291 Geike Onzeker oorsprong: In verband gebracht met God, adel, eb en vrolijk
292 Carlien Kerel, man, flinke of vrije man
293 Gerdien Sterk of dapper met de speer
294 Marjolein Bitter/bedroefd, Zee
295 Jiska Hij ziet uit naar God
296 Nausikäa Griekse naam, in de Odyssee mooie dochter van koning Alkinoös, zij vangt ...
297 Janny Jahweh is genadig
298 Dirkje Van de aarde
299 Bieke Zij die geluk brengt, Kromming/boog, Bij
300 Joke Jahweh is genadig
301 Norma Maatstaf, richtsnoer, Schitterende man uit het Noorden, Schitterend door z ...
302 Marijke Bitter
303 Meeke Bitter/bedroefd, Zee
304 Miek Bitterheid, Rebellie
305 Melanie donker, zwart
306 Carijn Klein
307 Afke de goede
308 Eelke
309 Mieke Bitterheid, Rebellie
310 Wieke Strijder om een buit
311 Aike Zwaard, uit Hadria, Italië
312 Carien Rein, zuiver
313 Marte De kleine krijgshaftige
314 Pieke Steen/onwankelbare rots, De betrouwbare
315 Polle Behorend tot Apollo
316 Tirza Heks
317 Anka genadig
318 Anoeschka genadig
319 Ans Genadig, lieflijk
320 Joucke
321 Ubele Schitterende wolf, Schitterend door zijn erfgrond
322 Corrien De gehoornde, Meisje
323 Danine Mijn rechter is God
324 Dolinda Beeldschoon
325 Dorothea geschenk van God
326 Elmy De wilskrachtige beschermer
327 Engelien Engel
328 Gineke Koningin
329 Liesbeth gewijd aan God
330 Marye
331 Mirjam Bitter
332 Nikie Overwinnaar van het volk
333 Rinske Raadgever
334 Yalenka Fakkel, De stralende/schitterende
335 Abeltje een adem, damp, of trots
336 Abriana moeder van veel naties
337 Agnete puur, lammetje
338 Ailie Dapper met het zwaard
339 Aleydis nobel, vriendelijk
340 Alitcia Van nobele afkomst
341 Alje nobel
342 Ancella handgemaakt
343 Anjella hemelse bode
344 Annalies genadig, gewijd aan God
345 Annikalyn van Annika; genadig
346 Antia Bloem, De onschatbare
347 Antina Genadig, lieflijk
348 Ardeline Arend
349 Arjenne uit Hadria, Italië
350 Arjette uit Hadria, Italië
351 Atie Afkomstig uit Hadria of schitterend door adel
352 Atife genegenheid
353 Atte vader
354 Babeau In het buitenland geboren, vreemdeling
355 Babische In het buitenland geboren, vreemdeling
356 Bernoe Heilige berin
357 Betsie Ik zweer bij God
358 Bhuma Aarde
359 Birke De verhevene
360 Bougien Strijdster
361 Bregina De stralende
362 Burgje Burcht/bescherming
363 Byela De blije
364 Catinka Rein, zuiver
365 Cokkie geel gekleurd, horen
366 Cootje Bedrieger
367 Danytha Mijn rechter is God
368 Detje De dadenrijke
369 Enith Betekenis onzeker, mogelijk bosleeuwerik
370 Esmiralda Smaragd
371 Francien De Fransman
372 Funske Hij die tot alles bereid is, bereid tot de strijd
373 Gabie Man van God
374 Gabryella Man van God
375 Geja De krachtige met de speer, aarde of sterk of dapper met de speer
376 Gertruida sterk speer
377 Gise Gegijzelde nobele vrouwe
378 Goeleke God/Goed
379 Gretje parel
380 Haije Heg/omheining/omheinde plaats
381 Hannie Jahweh is genadig
382 Harke Heer/leger
383 Heidie Van nobele afkomst
384 Hubrina Schitterend door zijn verstand
385 IJtje De Goddelijke, de door God beschermde, de Godsbeschermster
386 Ilza Ik zweer bij God
387 Jacklien Bedrieger
388 Jasperien Schatbewaarder
389 Jeanet Jahweh is genadig
390 Jeichien Waarde/vergelding
391 Jelcke Waarde/vergelding
392 Kathalijne Rein, zuiver
393 Katheleine Rein, zuiver
394 Katrien gezegend, puur, heilige
395 Kiske De gehoornde
396 Libel libelle
397 Lylyiana Lelies
398 Magreet Parel, dochter van de zee, kind van het licht
399 Manja Bitter/bedroefd, Zee
400 Manuella God zij met ons
401 Margariet Parel, dochter van de zee, kind van het licht
402 Margit Parel, dochter van de zee, kind van het licht
403 Marieken Bitter/bedroefd, Zee
404 Marij Bitter/bedroefd, Zee
405 Marijntje Van de zee
406 Marijse Bitter
407 Marjoleine Bitter/bedroefd, Zee
408 Maroesjka Bitter/bedroeft, Zee
409 Mechelien Machtige strijdster
410 Mechteld kracht in strijd
411 Montse Beschermster/voogd
412 Paulien Klein/gering
413 Pietronella steen
414 Plona Behorend tot Apollo
415 Reitze Ruiter in het leger, Sterke raadgever/schitterende raadgever
416 Riemke Beroemd
417 Rinnertje Sterk in raad, De zeer sluwe, De slimme raadgever
418 Sanderijn Beschermer
419 Sevanja Jahweh geeft verlenging
420 Sjoke Hij die overwinning en vrede brengt
421 Sorajah De goede vorstin
422 Swaantje als een zwaan
423 Tinka Rein/zuiver
424 Titia Weligheid/schoonheid/vrolijkheid, Volk
425 Tresi Zomer/warmte, De jaagster
426 Tryna puur
427 Tryne puur
428 Verita Waarheid
429 Vivy Leven
430 Waterjuffer libelle
431 Wendela Van het volk der Vandalen
432 Wieske In alle opzichten wijs, Roemvolle strijder, Strijder om een buit
433 Wilna De wilskrachtige beschermer
434 Aartie Hij die heerst als een adelaar
435 Aga Zwaard
436 Zwanie Toon geven/zingen
437 Mo
438 Nette de mooie
439 Maiken Bitter
440 Barbera Beertje
441 Daantje Mijn rechter is God
442 Fijgje
443 Henrianne
444 Jentine Jahweh is genadig
445 Klaaske
446 Loesje Roemvolle strijder, strijder om een buit of in alle opzichten wijs
447 Minouche
448 Trynke gezegend, puur, heilige
449 Tetske
450 Sarien Princess
451 Annebeth Genadig
452 Caatje puur
453 Julieke
454 Liselle Die als God is
455 Nardy
456 Noep
457 Phyline De Heer geneest of vruchtbaar, gelukkig, geluk brengende`.
458 Wenche
459 Angeliek Engels
460 Dymphy
461 Marjelle bitter/bedroefd, zee
462 Rudis
463 Sarike
464 Cienne
465 Dieuwertje Beschermer van het volk
466 Henneke De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
467 Lidwina Vriend van het volk
468 Meggie Parel
469 Meisje 'meisje'
470 Bertine Stralend/schitterend
471 Tilde Machtige strijdster
472 Dieuwke Afgeleid van het Germaanse 'diet' en 'war' wat volk en beschermer betekent ...
473 Rieneke Van de zee, Raadgever
474 Leonoor God is mijn licht
475 Dineke Rechter
476 Margreet De Leukste Oma!
477 Florieke Bloem
478 Marjet Bitter/bedroefd, Zee
479 Gejanne
480 Cathalijne Rein, zuiver
481 Kathelijne Rein, zuiver
482 Kiek Foto
483 Mijntje
484 Anique stijl
485 Nicolien Overwinnaar van het volk
486 Senne Waar/Waarheid
487 Frederieke Vredig, machtig heerser
488 Antje genadig
489 Danja
490 Anoek Genadig, lieflijk
491 Jetse
492 Marinthe Innerlijke schoonheid
493 Tieske Geschenk van de heer
494 Elcke Nobel, vriendelijke
495 Cathelijne Rein, zuiver
496 Delaja Afkomstig van het eiland Delos
497 Aafje De Goede
498 Eke nobel, vriendelijk
499 Lente Jaargetijde
500 Myrte Naam van een altijdgroene heester. Mirte was in de Oudheid en symbool voor ...
501 Silvie Bos/woud
502 Britte De verhevene
503 Gisela beloof
504 Lieveke Door God geliefd
505 Maerle Merel
506 Riet Parel, Dochter van de zee, Kind van het licht,Bitter/bedroefd, Zee
507 Leontien Leeuw, sterk of dapper als een leeuw, sterk door genade of de dappere onde ...
508 Lichelle Die als God is
509 Lotje Kerel, man, vrije man
510 Neele De gehoornde
511 Annemarijn
512 Elja Jahweh is mijn God
513 Kathelijn Rein, zuiver
514 Rosalijn beeldschone roos
515 Elien Fakkel, de stralende, schitterende
516 Meyke Bitter
517 Beaudine knap, beeldschoon
518 Jansien Jahweh is genadig
519 Berdien Sterk of moedig als een beer
520 Venne Die een moedige geest heeft, waaghals
521 Bibianne De levendige
522 Bindi Schild in de strijd
523 Livine Lieve vriendin
524 Godelieve God`s liefde
525 Veer veertje
526 Jetje gitzwart
527 Annika genadig
528 Renate herboren
529 Martje Meesteres/Heerseres
530 Adelheid nobel, vriendelijk
531 Annet Genadig, lieflijk
532 Elke nobel, vriendelijk
533 Nicoline Overwinnaar van het volk
534 Katelijne Rein, zuiver
535 Yolijn Jahweh is genadig
536 Renieke
537 Arinda vrede;adelaar
538 Sabrine Oorspronkelijk een geografiche naam, Latijnse benaming van de Engelse rivi ...
539 Afifa Lente
540 Noalie
541 Joske Jahweh geve vermeerdering
542 Lionne Sterk als een leeuw
543 Marlien Maria uit Magdala, Toren
544 Bregje De stralende
545 Anniek Stijl
546 Charlien Kerel, man, flinke of vrije man
547 Suleika De verleidster
548 Klaske Overwinnaar van het volk
549 Milia Vriendelijk, De mededingster
550 Karlien Kerel, man, vrije man
551 Petronella steen
552 Roelie Beroemd in het land of beroemde wolf
553 Trijn Rein/zuiver
554 Jorien Bewerker van de aarde
555 Pleunie Behorend tot Apollo
556 Xandra beschermer van de mensheid
557 Jelleke Jahweh is genadig.
558 Ate nobel
559 Noanne
560 Kika De gehoornde
561 Gerrianne De jongeling, gewijd aan jupiter
562 Alieke Van nobele afkomst
563 Tahnee Goudbruin
564 Wieneke Vriend, Duif
565 Lot Kerel, man, vrije man
566 Boutaina Prachtige vrouw
567 Mariken Bitter/bedroefd, Zee
568 Lieneke
569 Fraukje Meesteres/vrouw
570 Jeltje Jeltje is een friese naam en de betekenis is ongeveer ``waardevol``het is ...
571 Doortje Godsgeschenk
572 Marien Van de zee
573 Gea De krachtige met de speer, aarde of sterk of dapper met de speer
574 Jantine Jahweh is genadig
575 Jetteke
576 Yasmijn `Bloemennaam, het symbool voor de maagd Maria. In China is de jasmijn het ...
577 Margriet Parel, dochter van de zee, kind van het licht
578 Jilke waarde betaling vergelding offerfeest
579 Rosalien Genadige roos
580 Ariska uit Hadria, Italië
581 Jojanneke God is verzoenend
582 Senna Waar/Waarheid
583 Gabri Man van God
584 Tanneke Geest/gedachte
585 Lizet Ik zweer bij God
586 Ylja Jahweh is mijn God
587 Lenna Leeuw, sterk of dapper als een leeuw, sterk door genade of de dappere onde ...
588 Machteld kracht in strijd
589 Cathelijn Rein, zuiver
590 Claartje Helder, stralend
591 Philine De Heer geneest of vruchtbaar, gelukkig, geluk brengende
592 Florielle Bloem
593 Tulp Tulp, lelieachtige plant, bolgewas, bloem
594 Marinde Van de zee
595 Marga Parel, dochter van de zee, kind van het licht
596 Marike Bitter/bedroefd, Zee
597 Ireen Vrede
598 Jo-Ann God is verzoenend
599 Jeske Koovorm van `Ese` met als betekenis `God`
600 Atze nobel
601 Alle Van adel/de nobele
602 Jopke De bedrieger/de vervolgde
603 Jenneken Jahweh is genadig
604 Jenneke Jahweh is genadig
605 Fenneke Moedige beschermer
606 Hendrina
607 Lies Gewijd aan God
608 Laurien Persoon afkomstig uit Laurentum, de met lauweren bekranste
609 Roelien Beroemd in het land of beroemde wolf
610 Misja Wie is als God?
611 Berendina Sterk of moedig als een beer
612 Aise Zwaard
613 Melline
614 Tineke Rein/zuiver, Gezalfde, De kleine krijgshaftige
615 Arjanne Bitter
616 Elmi De wilskrachtige beschermer
617 Karolien Kerel, man, vrije man
618 Aurian bijzonder heilige
619 Hadewych oorlog, strijd
620 Ninke Rein/zuiver, Genadig/liefelijk of andere namen die eindigen op ina
621 Elske Ik zweer bij God
622 Jerre Verkorte vorm van namen met de Germaanse stamvorm `Heri` met als betekenis ...
623 Cilia De kleine blinde
624 Chrisje Gezalfde, drager van Christus
625 Carolien Kerel, man, flinke of vrije man
626 Berrie schitterend door adel
627 Greetje parel
628 Hendrikje De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
629 Margje Parel, dochter van de zee, kind van het licht
630 Wianne De jongeling, gewijd aan jupiter
631 Alet Van nobele afkomst
632 Annoeska Genadig, lieflijk
633 Arende adelaar
634 Cisca De Franse
635 Clinty Nederzetting op of bij een heuvel
636 Elkie Van nobele afkomst
637 Gilberta duidelijke belofte
638 Jaeneke Jahweh is genadig
639 Karijne Rein/zuiver
640 Katrijn gezegend, puur, heilige
641 Lieske Ik zweer bij God
642 Nintske Rein/zuiver, Genadig/liefelijk of andere namen die eindigen op ina
643 Persijn De Pers
644 Pietsje Steen/onwankelbare rots, De betrouwbare
645 Toos De onschatbare, Rein/zuiver
646 Yenne Jahweh is genadig
647 Noepy
648 Elselien Gewijd aan God
649 Marith Parel, dochter van de zee, kind van het licht
650 Annica Genadig, lieflijk
651 Mikkie Wie is als God?
652 Marietje Bitter/bedroefd, zee
653 Kalijn Rein/zuiver
654 Thirsa Heks
655 Angelotte
656 Martijne De kleine krijgshaftige
657 Gabriëlla Man van God
658 Lindelotte
659 Miranka bewonderenswaardig, beeldschoon
660 Sannelien
661 Françoise De Fransman
662 Marelien Maria uit Magdala, Toren
663 Ni-Kiki De gehoornde
664 Aïcha Leven
665 Abeke Door adel schitterend. Heerser van de elfen.
666 Abigaël God is vreugde
667 Abigaïl God is vreugde
668 Adriënne uit Hadria, Italië
669 Aefje
670 Aimée geliefde
671 Annewinne
672 Annyke Genadig
673 Ansfrida Onder de bescherming van de Goden.
674 Ariënne uit Hadria, Italië
675 Aurélie gouden
676 Barée kiezen
677 Béla Door adel schitterend
678 Bélen Bethlehem
679 Berieke Bitter
680 Bertien stralendschitterend
681 Betrijs de geluks brengster
682 Bets gewijd aan God
683 Beyoncé Licht van hoop
684 Carliene Kerel, man, flinke of vrije man
685 Célina Hemels, Goddelijk
686 Céline Hemels, Goddelijk
687 Celsie Temperatuur
688 Charouk Genadig
689 Chloë Jonge scheut, jong groen
690 Christhilde volgelinge van Christus, krijgster
691 Cosja
692 Daniëlle Mijn rechter is God
693 Dawny zonsopkomst
694 Dearney Alles durven en doen
695 Dieske
696 Dilianne De jongeling, gewijd aan Jupiter
697 Djarda
698 Dooske Doosje
699 Elsemarie combinatie van de namen Els en Marie; gewijd aan god, bitter.
700 Enrieke Bitter
701 Esmée Beminde, Smaragd
702 Eugiëne Welgeboren, van goede afkomst
703 Ezina Licht der hemelen
704 Fabiënne Verbouwer van bonen, afkomstig van de stad Fabiae
705 Felinde
706 Fenki
707 Fianca
708 Floriëlle Bloem
709 Fréderique Machtig door vrede
710 Friedeke
711 Geranne
712 Gerdienke
713 Gertiene
714 Hadewich Oorlog, strijd
715 Hélène Fakkel, de stralende, schitterende
716 Henriëtte De machtige van de woonplaats, van hoge afkomst
717 Jannida
718 Jaukje Uit vleivormen ontstane naam.
719 Joëlla Jahweh is God
720 Joëlle Jahweh is God
721 José Jahweh geve vermeerdering
722 Jozé Jahweh geve vermeerdering
723 Juliët De jongeling, gewijd aan jupiter
724 Juliëtte De jongeling, gewijd aan jupiter
725 Juliza
726 Klaver Klaver,Geluk,Kracht
727 Léonore Leeuw, sterk of dapper als een leeuw, sterk door genade of de dappere onde ...
728 Leiden Groot
729 Maniëlle God is mijn rechtdoener
730 Mariëlle Bitter/bedroefd, Zee
731 Mariëtte Bitter/bedroefd, Zee
732 Mariline
733 Marinne Van de zee
734 Meer Door land omringde watervlakte, water
735 Meerel
736 Milouska Zacht
737 Mist Mist, mistig, mysterieus, mystiek
738 Muis Muis
739 Muriëlle Zeeglans
740 Naijva
741 Nardie Hoop
742 Pehtra
743 Pieneke
744 Pifel Lief.
745 Regen Regen, neervallende druppels
746 Renée Wedergeboren
747 Riëtte Bitter/bedroefd, Zee
748 Rithy Bitterheid, Zee
749 Romée Romein, Hij die in Rome is geweest
750 Roosmijn
751 Sanielle Lief en mooi
752 Sjaukje
753 Ster Ster, hemellichaam
754 Sukke geliefde
755 Suzemijn
756 Thenise
757 Tjara Hoge heuvel
758 Vanesje Kleine vlinder
759 Weinanda Vrouw
760 Welmoet wilskracht, moedig
761 Wessellina beschermster van het leger
762 Wiebske oorlog
763 Wind Sterk, bewegende lucht
764 Wineke
765 Woukelien
766 Yessa Variant van Tessa; oogster.

Over de nederlandse meisjes namen

De nederlandse meisjes namen is samengesteld door de bezoekers van brabbels. Door een baby naam te bezoeken of beoordelen kun jij hier ook aan mee doen.Heb jij een mening over een naam. Vind je deze mooi of juist niet, stoer of lief ? Geef dat dan aan bij deze naam. Zo wordt deze lijst vanzelf nog beter, uitgebreider en betrouwebaarder !

Mijn babynaam

Via de onderstaande filters kun je snel de babynaam vinden die het beste bij jou past !

Mijn keuzes

nederlandse

meisjes namen

 

Mijn namen

Voeg nog 5 namen toe om jouw persoonlijke suggesties te bekijken !

 
 
 
 

Letter

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
Brabbels maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om inhoud en advertenties te personaliseren, sociale media features toe te voegen en ons webverkeer te analyseren. Wij delen informatie over het gebruik van Brabbels met onze social media partners, adverteerders en analytics. Zij kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die over jou is verzameld via verschillende services of websites. info / verbergen en toestaan